GIAO DỊCH DỄ DÀNG | |

Nạp tiền và
rút tiền

Mở tài khoản thật

Nạp và rút tiền

Chuyển khoản ngân hàng

Visa/Master

VISA / MASTER

Tether

Tether (USDT)

Nộp tiền
Thời gian xử lý

1 - 4 ngày làm việc

Trong vòng 1 giờ của ngày làm việc

Tối đa 1 ngày làm việc

Số tiền nạp tối thiểu

$20 USD

$20 đô la Mỹ hoặc tương đương

USDT 50

Các loại phí

Phí do khách hàng trả

Phí do khách hàng trả

Phí do khách hàng trả

Rút tiền
Thời gian xử lý

1 - 4 ngày làm việc

1 - 4 ngày làm việc

Tối đa 1 ngày làm việc

Số tiền rút tối thiểu

Số tiền tối thiểu được áp dụng

Số tiền tối thiểu được áp dụng

Số tiền tối thiểu được áp dụng

Các loại phí

Phí do khách hàng trả

Phí do khách hàng trả

Phí do khách hàng trả

Chuyển khoản ngân hàng

Nộp tiền
Thời gian xử lý

1 - 4 ngày làm việc

Số tiền nạp tối thiểu

$100 USD

Các loại phí

Khách hàng trả phí điện chuyển tiền (TT)

Rút tiền
Thời gian xử lý

1 - 4 ngày làm việc

Số tiền rút tối thiểu

Số tiền tối thiểu được áp dụng

Các loại phí

Khách hàng trả phí điện chuyển tiền (TT)

Visa/Master

VISA / MASTER

Nộp tiền
Thời gian xử lý

Trong vòng 1 giờ của ngày làm việc

Số tiền nạp tối thiểu

$20 đô la Mỹ hoặc tương đương

Các loại phí

Phí do khách hàng trả

Rút tiền
Thời gian xử lý

1 - 4 ngày làm việc

Số tiền rút tối thiểu

Số tiền tối thiểu được áp dụng

Các loại phí

Phí do khách hàng trả

Tether

Tether (USDT)

Nộp tiền
Thời gian xử lý

Tối đa 1 ngày làm việc

Số tiền nạp tối thiểu

USDT 50

Các loại phí

Phí do khách hàng trả

Rút tiền
Thời gian xử lý

Tối đa 1 ngày làm việc

Số tiền rút tối thiểu

Số tiền tối thiểu được áp dụng

Các loại phí

Phí do khách hàng trả

Bắt đầu đầu tư với Samtrade FX

Mở tài khoản thật Mở tài khoản thử