S.A.M. Trade cung cấp Sáu Trụ cột của Bảo hiểm Quỹ Bảo đảm


Chúng tôi đảm bảo rằng các hoạt động hàng ngày của chúng tôi đáp ứng các tiêu chuẩn cao nhất có thể, vì vậy khách hàng của chúng tôi có thể yên tâm giao dịch.


Quỹ của khách hàng được tách biệt

Tất cả các khoản tiền của khách hàng của chúng tôi được gửi vào tài khoản ngân hàng hoặc cơ sở lưu ký có các biện pháp để đảm bảo rằng các khoản tiền nhận được được đặt với một người giám sát với các chức năng và khuôn khổ giám sát mạnh mẽ.

Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp

S.A.M. Custodian đã giới thiệu bảo hiểm bồi thường nghề nghiệp với Bảo hiểm Falcon, với tối đa 2 triệu USD cho mỗi yêu cầu.

Bảo hiểm bên thứ ba

Khách hàng cấp vốn bằng S.A.M. Trade sẽ được bảo vệ theo Trung tâm Bảo hiểm WikiFX, người có thể yêu cầu bồi thường lên đến 7.000 USD.*

Thành viên của Ủy ban tài chính

S.A.M. Trade là một thành viên của Ủy ban Tài chính, được thành lập để trở thành một ủy ban bên thứ 3 trung lập để xem xét và giải quyết các khiếu nại một cách công bằng, những bảo vệ bổ sung đó thông qua Quỹ bồi thường của Ủy ban với tối đa 20.000 EUR cho mỗi khách hàng.

Bảo vệ số dư âm

S.A.M. Trade cung cấp sự bảo vệ số dư âm trên tất cả tài khoản. Điều này sẽ đảm bảo khách hàng của chúng tôi không bị mất nhiều hơn số dư trong tài khoản của họ.

Thông báo gửi và rút tiền theo thời gian thực

Tất cả các khách hàng sẽ nhận được thông báo cho mỗi lần gửi và rút tiền được thực hiện trên tài khoản của họ.

*Điều khoản và điều kiện áp dụng

Câu hỏi thường gặp

SamAide™ đưa ra 6 trụ cột của bảo mật quỹ. S.A.M. Trade nhằm mục đích đảm bảo rằng các khoản tiền của khách hàng được bảo vệ và hạch toán một cách an toàn.

Các tài khoản khách hàng của S.A.M. Trade được bảo vệ bởi các chương trình bảo vệ sau:

 1. Quỹ của khách hàng được tách biệt
  Tất cả các khoản tiền của khách hàng của chúng tôi được gửi vào các tài khoản ngân hàng riêng biệt. Chúng tôi có các biện pháp để đảm bảo rằng các khoản tiền nhận được được đặt với một người giám sát với một khuôn khổ và chức năng giám sát mạnh mẽ.

 2. Bảo hiểm bồi thường nghề nghiệp
  S.A.M. Custodian đã giới thiệu bảo hiểm bồi thường nghề nghiệp với Bảo hiểm Falcon, với tối đa 2 triệu USD cho mỗi yêu cầu.

 3. Bảo hiểm bên thứ ba
  Khách hàng ở Đông Nam Á* cấp vốn với S.A.M. Trade sẽ được bảo vệ theo Trung tâm Bảo hiểm WikiFX, có thể nộp đơn yêu cầu bồi thường lên đến 7.000 USD.

 4. Một thành viên của Ủy ban Tài chính
  S.A.M. Trade là một thành viên của Ủy ban Tài chính, được thành lập để trở thành một ủy ban bên thứ 3 trung lập để xem xét và giải quyết các khiếu nại một cách công bằng, bảo vệ bổ sung thông qua Quỹ bồi thường của Ủy ban với tối đa 20.000 EUR cho mỗi khách hàng.

 5. Bảo vệ số dư âm
  S.A.M. Trade cung cấp sự bảo vệ số dư âm trên tất cả các loại tài khoản. Điều này sẽ đảm bảo khách hàng của chúng tôi không bị mất nhiều hơn số dư trong tài khoản của họ.

 6. Thông báo gửi và rút tiền theo thời gian thực
  Tất cả các khách hàng sẽ nhận được thông báo cho mỗi lần gửi và rút tiền được thực hiện trên tài khoản của họ.

*Tìm hiểu thêm trên trang SamAide™

Nếu bạn không tìm thấy những gì bạn đang cần, tìm hiểu thêm hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi. Chúng tôi rất vui lòng được giúp đỡ.

Khám phá thêm về...