Chính sách bảo mật


S.A.M. Trade luôn cố gắng bảo vệ tính bảo mật và bí mật của thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi. Chính sách bảo mật này giải thích các loại thông tin chúng tôi thu thập, việc quản lý thông tin đó cũng như cách chúng tôi bảo vệ thông tin của bạn.

Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với các chính sách có bên dưới.

Bất cứ khi nào bạn đăng ký, thực hiện giao dịch hoặc thanh toán trên trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ thu thập thông tin cá nhân của bạn như tên, ngày sinh, địa chỉ email, số thẻ tín dụng, số điện thoại, địa chỉ gửi thư và các thông tin cần thiết khác cho phép chúng tôi tìm hiểu nhu cầu và sở thích của bạn. Chúng tôi có nghĩa vụ đảm bảo tính bảo mật của thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi.

Do đó, thông tin cá nhân của bạn sẽ không được tiết lộ, bán, trao đổi, chuyển nhượng hoặc cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý trước của bạn.

Chúng tôi cũng thu thập thông tin nhận dạng phi cá nhân khi bạn thực hiện một số hoạt động nhất định như khi bạn đăng nhận xét, ý tưởng, đề xuất, cung cấp phản hồi hoặc khi bạn trả lời các cuộc khảo sát. Những thông tin nhận dạng phi cá nhân này được coi là không bảo mật và chúng tôi có thể tự do tiết lộ và sử dụng những dữ liệu đó bất cứ lúc nào mà không cần xin phép bạn.

Sử dụng thông tin

Thông tin thu thập được sẽ được sử dụng để nâng cao trải nghiệm của bạn khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm:

  1. Cá nhân hóa trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi theo nhu cầu và sở thích cá nhân của bạn.
  2. Cải thiện dịch vụ khách hàng - thông tin của bạn giúp chúng tôi phản hồi các yêu cầu và phản hồi của bạn một cách dễ dàng hơn.
  3. Xử lý các giao dịch và thực hiện các dịch vụ/ hoạt động được yêu cầu cho bạn trên trang web của chúng tôi.
  4. Gửi cho bạn email hoặc thông tin cập nhật định kỳ liên quan đến đơn đặt hàng và dịch vụ của bạn.
  5. Quản lý cuộc thi,quảng cáo, khảo sát, v.v.
Bảo vệ thông tin của bạn

Chúng tôi áp dụng nhiều biện pháp bảo mật như công nghệ mã hóa SSL, tường lửa cũng như hệ thống xác thực (ví dụ: mật khẩu và số nhận dạng cá nhân) để đảm bảo rằng thông tin cá nhân của bạn được an toàn và giữ bí mật.

Sử dụng cookie

Cookie là các tệp văn bản nhỏ chứa thông tin mà một Trang Web sử dụng để theo dõi các hoạt động của bạn trên trang web. Chúng tôi có thể sử dụng cookie để phân tích và hiểu người dùng cũng như hành vi của họ trên trang web của chúng tôi nhằm giúp chúng tôi cải thiện chức năng và hiệu suất của trang web, giúp xác thực bạn, tùy chỉnh trang web và nội dung để chúng tôi có thể cung cấp cho bạn thông tin phù hợp với sở thích của bạn. Chúng tôi đảm bảo rằng thông tin mà chúng tôi thu thập và chia sẻ sẽ ẩn danh và không thể định danh cá nhân.

Tiết lộ thông tin cho bên thứ ba

Chúng tôi không bán, trao đổi, cấp phép hoặc tiết lộ cho bên ngoài thông tin nhận dạng cá nhân của bạn mà không có sự đồng ý trước của bạn. Tuy nhiên, chúng tôi có thể tiết lộ thông tin của bạn cho các bên thứ ba đáng tin cậy, những người hỗ trợ chúng tôi vận hành trang web của chúng tôi, tiến hành công việc kinh doanh của chúng tôi hoặc phục vụ bạn, miễn là các bên đó đồng ý giữ bí mật thông tin này.

Hơn nữa, chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin của bạn khi được yêu cầu để tuân thủ luật pháp, thực thi các chính sách trang web của chúng tôi hoặc bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn của chúng tôi. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng có thể cung cấp thông tin khách truy cập không định danh cho các bên thứ ba để nghiên cứu, tiếp thị, quảng cáo, v.v.

Liên kết và quảng cáo của bên thứ ba

Trang web này có thể chứa quảng cáo và liên kết đến nội dung bên ngoài của bên thứ ba. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là chúng tôi xác nhận bất kỳ nội dung nào của bên thứ ba xuất hiện trên trang web của chúng tôi hoặc trên bất kỳ trang web của bên thứ ba nào khác. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đọc, nhấp hoặc liên kết đến bất kỳ Trang web nào của bên thứ ba như vậy. Chính sách Bảo mật này không áp dụng cho việc bạn sử dụng các trang web của bên thứ ba.

Trước khi bạn truy cập hoặc sử dụng bất kỳ dịch vụ nào trên các trang web của bên thứ ba, hãy đảm bảo rằng bạn xem lại Chính sách quyền riêng tư của họ để hiểu cách họ sẽ quản lý thông tin của bạn. Vui lòng thận trọng khi truy cập trang web bên ngoài. Bạn cũng đồng ý không để S.A.M. Trade chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào dưới bất kỳ hình thức nào phát sinh từ việc sử dụng bất kỳ nội dung, quảng cáo hoặc liên kết nào trên trang web này.

Tuổi hợp pháp để sử dụng trang web này

Bạn phải trên 18 tuổi hợp pháp để đăng ký và sử dụng trang web của chúng tôi.

Bảo vệ thông tin của bạn

Bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng bạn biết về bất kỳ sửa đổi hoặc cập nhật nào được thực hiện đối với chính sách bảo mật của chúng tôi trên trang này.