SamRewards™ là gì và SamPoints hoạt động như thế nào?


SamRewards™ cho phép bạn kiếm được SamPoints khi bạn giao dịch với S.A.M. Trade.

Dưới đây là tất cả các cách khác nhau để kiếm SamPoints - SamPoints là điểm được tính để nâng cấp Bậc và để đổi các giải thưởng thú vị.


Giao dịch 1 Lô tiêu chuẩn FX*

Giao dịch 1 lô tiêu chuẩn vàng/bạc*

Khoản tiền gửi đầu tiên 500 USD + 1 giao dịch

Khoản tiền gửi đầu tiên 3.000 USD + 1 giao dịch

Khoản tiền gửi đầu tiên 10.000 USD + 1 giao dịch

mỗi lần giới thiệu (T&C có thể áp dụng)
* Nếu bạn giao dịch ở mức 0,01 lô, SamPoints kiếm được sẽ bằng 1/100 số tiền.

Ví dụ: khách hàng là thành viên Vàng và hệ số nhân cấp là 1,5 lần. Nếu khách hàng này gửi 5.000 USD và giao dịch 0,1 lô FX, anh ta sẽ kiếm được: (1,5 x 500 x 0,1) = 75 SamPoints

# Khách hàng được giới thiệu không thể là khách hàng S.A.M. Trade hiện tại. Khách hàng giao dịch, phải mở thành công một tài khoản thực và đã thực hiện 1 giao dịch để kiếm được phần thưởng. Cả khách hàng giới thiệu và được giới thiệu sẽ kiếm được SamPoints từ việc Giới thiệu Bạn bè. Người giới thiệu sẽ không đủ điều kiện cho SamPoints kiếm được từ giao dịch của khách hàng được giới thiệu.

Đăng nhập để xem các giải thưởng hiện có

Bạn chưa phải là khách hàng của S.A.M. Trade?  Mở tài khoản Live


SamRewards™ SamPoints*


SamPoints là điểm được tính để nâng cấp Bậc và để đổi giải thưởng. SamPoints được ghi có vào tài khoản người tham gia Chương trình SamRewards™ khi hoàn thành hành động yêu cầu.

Có 4 Bậc trong Chương trình SamRewards™.

4 Cấp độ SamRewards™ từ thấp nhất đến cao nhất:

Hệ số nhân SamPoints:
SamPoints được yêu cầu: 0 300 1,000 5,000
Hệ số nhân SamPoints: SamPoints được yêu cầu:
0
300
1,000
5,000

*SamPoints là thuật ngữ được sử dụng trong Chương trình SamRewards™. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo Điều khoản và Điều kiện.

*SamPoints không phải là bất kỳ hình thức tiền ảo hoặc tiền kỹ thuật số hoặc tiền điện tử nào.

Câu hỏi thường gặp

Để đăng ký SamRewards™, bạn cần mở Tài khoản thực trên website của S.A.M. Trade. Bạn sẽ kiếm được SamPoints bằng cách thực hiện các nhiệm vụ cụ thể. Tham khảo những câu hỏi thường gặp “Làm cách nào để kiếm được SamPoints?” để xây dựng chi tiết các nhiệm vụ cụ thể này.

SamPoints là điểm được tính để nâng cấp và chúng cũng có thể được sử dụng để đổi phần thưởng.

SamPoints là điểm được tính để nâng cấp Bậc và để đổi giải thưởng. SamPoints được ghi có vào tài khoản người tham gia chương trình SamRewards™ khi thực hiện các nhiệm vụ cụ thể. Tham khảo những câu hỏi thường gặp “Làm cách nào để kiếm được SamPoints?” để xây dựng chi tiết các nhiệm vụ cụ thể này.

Cùng với việc nâng cấp bậc, một lượng SamPoints lớn hơn sẽ được kiếm cho mỗi hoạt động giao dịch hợp lệ, do hiệu ứng cấp số nhân.

Trạng thái SamRewards™ của bạn có giá trị trong khoảng thời gian 365 ngày kể từ ngày đạt được cấp bậc.

Khi bạn đủ điều kiện để được thăng hạng, nó sẽ được nâng cấp tự động. Bậc mới mà bạn đã nhận được sẽ được đặt lại trong khoảng thời gian 365 ngày khác.

Sau 365 ngày kể từ ngày đạt được cấp độ đã hết hiệu lực, trạng thái SamRewards™ của bạn sẽ được làm mới theo một trong các điều kiện được minh họa bên dưới - Bạn duy trì trạng thái cấp độ của mình hoặc giảm xuống cấp độ thấp hơn.

Hình minh họa

Bạn là thành viên hạng Vàng bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2021. Nếu bạn không lên được hạng Bạch kim trước ngày 31 tháng 12 năm 2021 và cũng không đáp ứng đủ số lượng SamPoint cần thiết để duy trì hạng Vàng hiện tại, thì hạng mới của bạn sẽ bị hạ cấp xuống Bạc.

Nếu bạn không tìm thấy những gì bạn đang cần, tìm hiểu thêm hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi. Chúng tôi rất vui lòng được giúp đỡ.

Khám phá thêm về...