GIAO DỊCH DỄ DÀNG | |

SamRewards™

Kiếm tiền từ mỗi giao dịch.

Mở tài khoản thật

Làm thế nào để tôi kiếm được SamCoin*?

Dưới đây là tất cả các cách khác nhau để kiếm SamCoin - SamCoin có thể được đổi thành tiền hoặc giải thưởng tại SamRewards™.
Đăng nhập vào tài khoản Samtrade FX của bạn để xem các phần thưởng có sẵn.

+10

mỗi giao dịch ngoại hối

Gold

+20

mỗi giao dịch Gold/Silver

Depost

+10

mỗi $500 ký gửi

Depost2

+20

First Deposit of USD $3,000
+ 1 Trade

Depost3

+50

First Deposit of USD $10,000
+1 Trade

Referral

+30

mỗi lượt giới thiệu (theo T&Cs)

* Nếu bạn giao dịch ở mức 0,01 lô, số tiền SamCoin kiếm được sẽ bằng 1/100 số tiền. # Khách hàng được giới thiệu không thể là khách hàng Samtrade FX hiện tại, phải mở thành công tài khoản thực và thực hiện 1 giao dịch để kiếm phần thưởng. Cả khách hàng được giới thiệu và được giới thiệu sẽ kiếm được SamCoins khi giới thiệu Bạn bè. Người giới thiệu sẽ không đủ điều kiện nhận SamCoins kiếm được từ giao dịch của khách hàng được giới thiệu.

samREWARDS ™ Status points*

"Điểm Trạng thái SamRewards là điểm được tính để nâng cấp. Điểm trạng thái SamRewards được ghi có vào tài khoản người tham gia chương trình SamRewards khi hoàn thành hành động yêu cầu.

Có 4 Bậc trong Chương trình SamRewards phụ thuộc vào số điểm Trạng thái SamRewards.

4 mức Trạng thái SamRewards từ thấp nhất đến cao nhất (trái sang phải):"

Số điểm yêu cầu Status Points

0

Hệ số nhân SamCoins

1x

Gold

Số điểm yêu cầu Status Points

300

Hệ số nhân SamCoins

1,5x

Depost

Số điểm yêu cầu Status Points

1,000

Hệ số nhân SamCoins

2x

Depost2

Số điểm yêu cầu Status Points

5,000

Hệ số nhân SamCoins

3x

“SamCoins” và “SamPoints” là các thuật ngữ được sử dụng trong Chương trình SamRewards. SamCoins là điểm dùng để đổi thưởng và SamPoints là điểm được tính để nâng cấp. “SamCoins” và “SamPoints” không phải là một dạng tiền ảo hoặc tiền kỹ thuật số hoặc tiền điện tử.

Bắt đầu đầu tư với Samtrade FX

Mở tài khoản thật Mở tài khoản thử