SamRewards™

Kiếm tiền từ mỗi giao dịch.

Mở tài khoản thật

Làm thế nào để tôi kiếm được SamCoin?

Dưới đây là tất cả các cách khác nhau để kiếm SamCoin - SamCoin có thể được đổi thành tiền hoặc giải thưởng tại SamRewards™.
Đăng nhập vào tài khoản Samtrade FX của bạn để xem các phần thưởng có sẵn.

+1

mỗi giao dịch ngoại hối*

Gold

+2

mỗi giao dịch Gold/Silver*

Depost

+5

mỗi $500 ký gửi

Referral

+15

mỗi lượt giới thiệu (theo T&Cs)

Bắt đầu đầu tư với Samtrade FX

Mở tài khoản thật Mở tài khoản thử