Kiếm tới 100 SamPoints cho mỗi lần giới thiệu*


SamPoints có thể được đổi lấy các tiện ích công nghệ cao và các giải thưởng sang trọng cao cấp tại SamRewards™. Đăng nhập vào tài khoản S.A.M. Trade của bạn để xem các giải thưởng hiện có.


Nó hoạt động như thế nào?


Bạn giới thiệu bạn bè

Chia sẻ liên kết giới thiệu của bạn với các nhà giao dịch cùng chí hướng để họ mở tài khoản.

Mở tài khoản

Sau khi tài khoản được giới thiệu được thiết lập, bạn của bạn có thể gửi tiền và bắt đầu giao dịch.

Được khen thưởng

Khi bạn bè của bạn đặt một giao dịch đủ điều kiện, cả khách hàng giới thiệu và được giới thiệu sẽ kiếm được SamPoints giới thiệu bạn bè.

* Đọc bản điều khoản và điều kiện đầy đủ của chúng tôi để biết thêm thông tin.

Câu hỏi thường gặp

Chương trình giới thiệu của S.A.M. Trade có tên là “Giới thiệu Bạn bè”. Khách hàng của S.A.M. Trade (khách hàng không được IB giới thiệu) có thể giới thiệu bạn bè để nhận 100 SamPoint. Bạn (“người giới thiệu”) và bạn của bạn (“người được giới thiệu”) sẽ được thưởng khi đáp ứng các điều kiện sau:

  • Người giới thiệu phải là khách hàng cá nhân của S.A.M. Trade;
  • Người được giới thiệu sẽ không phải chủ tài khoản thực của S.A.M. Trade tại thời điểm giới thiệu; và
  • Người được giới thiệu mở một tài khoản thực thông qua đường dẫn giới thiệu S.A.M. Trade duy nhất của bạn và đặt một giao dịch.

Tất cả các khách hàng cá nhân hiện có của S.A.M. Trade có thể tham gia chương trình Giới thiệu Bạn bè. Xin lưu ý rằng bạn chỉ có thể giới thiệu khách hàng mới để mở tài khoản. Một khách hàng S.A.M. Trade hiện tại mở tài khoản thực khác sẽ không được tính là giới thiệu thành công.

Vui lòng tham khảo Điều khoản & Điều kiện của chúng tôi để biết thêm chi tiết.

Không có giới hạn về số lượng giới thiệu.

Nếu bạn muốn kiếm tiền hoa hồng từ sự giới thiệu của mình, bạn có thể tìm hiểu thêm về chương trình Nhà môi giới tài chính (IB) của chúng tôi.

Nếu bạn không tìm thấy những gì bạn đang cần, tìm hiểu thêm hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi. Chúng tôi rất vui lòng được giúp đỡ.

Khám phá thêm về...