Câu hỏi thường gặp

S.A.M. Trade cung cấp các chương trình khuyến mãi khác nhau vào từng thời điểm cho khách hàng của mình. Vui lòng truy cập trang Khuyến mãi của chúng tôi để biết thêm chi tiết. Nếu bạn chưa phải là khách hàng của S.A.M. Trade, hãy nhấp vào đây để mở tài khoản thực với chúng tôi.

Không, mỗi chương trình khuyến mãi không có giá trị kết hợp với một chương trình khuyến mãi khác đang diễn ra.

Có, bạn luôn có thể truy cập trang Khuyến mãi của chúng tôi hoặc theo dõi Phương tiện truyền thông xã hội của chúng tôi, chẳng hạn như trang Facebook của chúng tôi.

Nếu bạn không tìm thấy những gì bạn đang cần, tìm hiểu thêm hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi. Chúng tôi rất vui lòng được giúp đỡ.

Khám phá thêm về...