Tài khoản thực

Tất cả các Loại tài khoản đều có các điều kiện riêng, phù hợp với các loại nhà giao dịch khác nhau tùy thuộc vào nhu cầu cá nhân, mục tiêu đầu tư và kiến thức tài chính của họ. Dù bạn có kinh nghiệm và sở thích thị trường thế nào, chúng tôi tin rằng bạn sẽ tìm thấy một tài khoản phù hợp với mình.

Mở tài khoản Live

Tổng quan về tài khoản


S.A.M. Trade cung cấp nhiều loại tài khoản khác nhau, được thiết kế để đáp ứng nhu cầu và mức độ chuyên môn riêng của bạn. Tham khảo các loại tài khoản khác nhau bên dưới.


*Điều khoản và điều kiện áp dụng

Câu hỏi thường gặp

S.A.M. Trade cung cấp nhiều loại tài khoản giao dịch khác nhau để phù hợp hơn với các nhu cầu khác nhau của khách hàng.

Các loại tài khoản Tài khoản tiêu chuẩn Tài khoản VIP Tài khoản Hồi giáo Tài khoản ECN
Tiền gửi ban đầu (USD) 10 10 10 100
Chênh lệch cố định/thả nổi Thả nổi Thả nổi Thả nổi Thả nổi
Khối lượng đặt tối thiểu / Kích thước lô 0.01 0.01 0.01 0.01
Quy mô giao dịch tối đa 100 100 100 100
Mức gọi ký quỹ 100% 100% 100% 100%
Mức ngưng giao dịch 50% 50% 50% 50%
Hoa hồng $0 $0 $0 $0
Đơn vị tiền tệ cơ sở của tài khoản USD USD USD USD
Bảo vệ số dư âm
Hoán đổi Không
Đòn bẩy (tối đa) 1:1000 1:1000 1:500 1:200

Bạn có thể yêu cầu một tài khoản Hồi giáo miễn phí qua đêm, hãy liên hệ với Nhóm hỗ trợ của chúng tôi sau khi tài khoản của bạn đã được xác minh. Điều này sẽ được xác nhận bởi nhóm vận hành của chúng tôi.

Lưu ý rằng S.A.M. Trade có quyền thu hồi trạng thái miễn phí qua đêm được cấp cho bất kỳ tài khoản giao dịch thực nào trong trường hợp có bất kỳ hình thức lạm dụng nào.

Vui lòng gửi email tới [email protected] để biết thêm thông tin.

Tất cả các tài khoản được cung cấp bởi S.A.M. Trade được bảo vệ số dư âm trong đó chúng tôi đảm bảo rằng các khoản lỗ giao dịch của bạn sẽ không vượt quá số tiền trong tài khoản của bạn. Điều này bảo vệ bạn khỏi bị mất nhiều tiền hơn số tiền bạn gửi vào tài khoản giao dịch của mình với chúng tôi. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng toàn bộ vốn của bạn vẫn có thể gặp rủi ro.

Nếu bạn không tìm thấy những gì bạn đang cần, tìm hiểu thêm hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi. Chúng tôi rất vui lòng được giúp đỡ.

Khám phá thêm về...