CopySam™ được trao Chứng nhận Nền tảng Đầu tư Tập thể bởi Ủy Ban Tài ChínhSamtrade FX tự hào trở thành thành viên Ủy ban Tài chính mới nhất được trao Chứng nhận Nền tảng Đầu tư Tập thể cho CopySam™, đáp ứng tất cả yêu cầu toàn diện đối với các chính sách và quy trình chính được sử dụng trong Copy Trading - Giao dịch Sao chép.

Chứng nhận này là một phần trong nỗ lực không ngừng của Ủy ban Tài chính nhằm giúp đảm bảo các nhà giao dịch hoạt động trong một môi trường công bằng và minh bạch với các tiêu chuẩn thường được chấp nhận khi tham gia vào Giao dịch Sao chép.

CopySam™ cho phép các nhà giao dịch tuân theo các chiến lược của các chuyên gia hàng đầu đã chọn và sao chép các lệnh giao dịch của họ. Khi họ tạo ra lợi nhuận, bạn cũng tạo ra lợi nhuận!

Đọc thêm