Tuyên bố rủi ro


Giao dịch trực tuyến ngoại hối (Forex) và Hợp đồng Chênh lệch (CFD) có mức độ rủi ro cao và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Do đó, hãy đảm bảo rằng bạn đã cân nhắc cẩn thận các mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khả năng chấp nhận rủi ro của mình trước khi cố gắng giao dịch Forex trên S.A.M. Trade.

Như với mọi khoản đầu tư, có khả năng bạn có thể bị lỗ một phần hoặc toàn bộ khoản đầu tư ban đầu của mình. Vì vậy, bạn không nên đầu tư khoản tiền mà bạn không thể để mất. Bạn nên biết tất cả các rủi ro liên quan đến giao dịch ngoại hối trực tuyến và tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn tài chính độc lập nếu bạn có bất kỳ nghi ngờ nào.

Giới hạn trên có thể không áp dụng cho những người sống ở hoặc thuộc các tiểu bang/khu vực pháp lý cấm loại trừ hoặc giới hạn trách nhiệm đối với các thiệt hại do hậu quả hoặc ngẫu nhiên. Vui lòng ngừng sử dụng dịch vụ của chúng tôi nếu bạn không hài lòng với bất kỳ phần nào của dịch vụ hoặc với bất kỳ điều khoản nào trong số này.

Cảnh báo rủi ro

Giao dịch Ngoại hối (Forex) và Hợp đồng chênh lệch (CFD) mang tính đầu cơ và có mức độ rủi ro có thể không phù hợp với tất cả những người quan tâm đến giao dịch trực tuyến. Bạn có thể bị lỗ một phần hoặc toàn bộ số vốn đã đầu tư của mình, do đó, bạn không nên đầu cơ với số vốn mà bạn không có khả năng bị mất.