Tuyên bố từ chối trách nhiệm đầy đủ


Nội dung trên trang web này được cập nhật thường xuyên và có thể thay đổi bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. S.A.M. Trade đã thực hiện các biện pháp hợp lý để đảm bảo tính chính xác, kịp thời và độ tin cậy của thông tin trên trang web. Tuy nhiên, điều này không đảm bảo rằng thông tin trên trang web của chúng tôi không có sai sót và hoàn toàn chính xác. Bạn nên luôn thận trọng và thận trọng khi có ý định áp dụng hoặc sử dụng thông tin trên trang web của chúng tôi.

S.A.M. Trade không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, do hậu quả, đặc biệt, ngẫu nhiên hoặc trừng phạt do hoặc liên quan đến nội dung hoặc việc bạn không thể truy cập trang web, đối với bất kỳ sự chậm trễ nào, mất mát dữ liệu hoặc lợi nhuận, sự cố của phần mềm, chương trình hoặc các dịch vụ hoặc việc truyền hoặc không nhận được bất kỳ hướng dẫn hoặc thông báo nào được gửi qua trang web này.

Thông tin được cung cấp trên trang web này chỉ nhằm mục đích hỗ trợ các nhà giao dịch đưa ra quyết định đầu tư độc lập. Mọi đề xuất, ý tưởng, tin tức, báo cáo, phân tích, giá cả hoặc thông tin khác có trên trang web này chỉ được cung cấp cho kiến ​​thức chung của bạn và không cấu thành lời khuyên đầu tư.

S.A.M. Trade có thể chứa lời khuyên và nội dung từ người dùng bên thứ ba và chúng tôi không có nghĩa vụ phải sàng lọc trước từng bình luận. Bạn có trách nhiệm đánh giá cẩn thận độ tin cậy, chính xác của thông tin. Bạn cũng nên tìm kiếm sự trợ giúp chuyên nghiệp trước khi áp dụng bất kỳ đề xuất hoặc lời khuyên nào từ trang web. S.A.M. Trade từ chối mọi trách nhiệm liên quan hoặc phát sinh từ việc sử dụng nội dung trên trang web.