Chính sách chống thư rác


S.A.M. Trade coi việc truyền tải hoặc phân phối bất kỳ e-mail thương mại hàng loạt hoặc không được yêu cầu nào (“Spam”) là một hành vi vi phạm nghiêm trọng và có thể bị trừng phạt. Người dùng S.A.M. Trade bị nghiêm cấm gửi hoặc gây ra thư rác cho bất kỳ khách hàng nào của S.A.M. Trade.

Tuân thủ các chính sách chống thư rác quốc tế, S.A.M. Trade cấm gửi email đến hoặc thông qua trang web hoặc dịch vụ của chúng tôi có những nội dung sau:

  • Tên miền không hợp lệ hoặc không tồn tại
  • Tiêu đề không hợp lệ hoặc giả mạo
  • Tên miền internet của bên thứ ba, hoặc được truyền từ hoặc thông qua thiết bị của bên thứ ba, mà không có sự cho phép của bên thứ ba
  • Bất kỳ kỹ thuật nào nhằm xuyên tạc, che giấu hoặc che khuất bất kỳ thông tin nào trong việc xác định điểm xuất phát hoặc đường truyền
  • Các phương tiện đánh lừa khác
  • Thông tin sai hoặc thiếu trong dòng chủ đề hoặc chứa nội dung sai hoặc thiếu
  • Nếu không, vi phạm Điều khoản sử dụng của chúng tôi

S.A.M. Trade nghiêm cấm việc thu thập, khai thác hoặc thu thập địa chỉ e-mail hoặc thông tin khác về khách hàng hoặc người đăng ký của chúng tôi thông qua trang web hoặc dịch vụ của nó. Cũng không được phép sử dụng các dịch vụ của chúng tôi theo cách có thể làm hỏng, vô hiệu hóa, làm quá tải hoặc làm suy yếu bất kỳ khía cạnh nào của dịch vụ hoặc theo bất kỳ cách nào cản trở việc sử dụng và tận hưởng S.A.M. Trade của những người dùng khác.

Các hình phạt dân sự, hình sự hoặc hành chính có thể được áp dụng đối với người gửi và những người hỗ trợ người gửi sử dụng trái phép bất kỳ dịch nào của S.A.M. Trade, liên quan đến việc truyền e-mail không được yêu cầu, bao gồm cả việc truyền e-mail vi phạm chính sách này.

Những người vi phạm luật chống thư rác quốc tế theo các quốc gia sẽ phải chịu các lệnh hoặc hình phạt “chấm dứt và hủy bỏ” từ các cơ quan có thẩm quyền. Cũng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự trong trường hợp người vi phạm thái quá, có thể dẫn đến các hình phạt như phạt tiền, tịch thu số tiền thu được và trang thiết bị. Người phạm tội có thể và cũng có thể bị phạt tù.