GIAO DỊCH DỄ DÀNG | |

SamAide™

An toàn tiền gửi khách hàng

Mở tài khoản thật

6 yếu tố cốt lõi của Samtrade FX về Bảo hiểm Quỹ

Khám phá nền tảng vững chắc của Samtrade FX mà chúng tôi đã đặt ra.
Chúng tôi tuân thủ nghiêm ngặt mọi YÊU CẦU THEO QUY ĐỊNH và đảm bảo hoạt động hàng ngày của chúng tôi đáp ứng CÁC TIÊU CHUẨN CAO NHẤT CÓ THỂ, nên khách hàng của chúng tôi có thể yên tâm giao dịch.

QUỸ KHÁCH HÀNG TÁCH BIỆT

Toàn bộ tiền của khách hàng của chúng tôi được gửi vào các tài khoản Ngân hàng Cấp 1 tách biệt. Điều này được thực hiện thông qua các tài khoản ủy thác độc lập & giám sát theo khuôn khổ ủy thác pháp lý nghiêm ngặt với các chức năng giám sát thích hợp.
Segregated Clients' Funds | SamtradeFx

BẢO HIỂM BỒI THƯỜNG CHUYÊN NGHIỆP – Samtrade Custodian

Samtrade Custodian giới thiệu gói bảo hiểm bồi thường chuyên nghiệp Bảo hiểm Falcon, với tối đa 2 triệu USD cho mỗi yêu cầu.
Professional Indemnity Insurance - Samtrade Custodian | SamtradeFx

BẢO HIỂM BÊN THỨ BA

Tất cả các khách hàng hiện tại và mới từ Indonesia, Malaysia, Thái Lan và Việt Nam đã gửi tiền vào tài khoản cho Samtrade FX sẽ được bảo vệ theo Trung tâm Bảo hiểm WikiFX, nơi khách hàng có thể yêu cầu bồi thường lên đến 7.000 USD.
Third Party Insurance | SamtradeFx

BẢO HIỂM BỒI THƯỜNG CHUYÊN NGHIỆP

Như một biện pháp an toàn, Samtrade FX giới thiệu gói bảo hiểm bồi thường chuyên nghiệp Bảo hiểm Falcon, với tối đa 3 triệu USD cho mỗi yêu cầu.
Professional Indemnity Insurance | SamtradeFx

THÀNH VIÊN ỦY BAN TÀI CHÍNH

Samtrade FX là thành viên của Ủy ban Tài chính. Ủy ban được thành lập để trở thành ủy ban bên thứ 3 trung lập để xem xét và giải quyết khiếu nại một cách công bằng. Ủy ban cũng bảo vệ thêm cho các nhà giao dịch thông qua Quỹ Bồi thường của Ủy ban, tối đa 20.000 € cho mỗi khách hàng của Thành viên.
The Financial Commission | SamtradeFx

BẢO VỆ CHỐNG ÂM TÀI KHOẢN

Samtrade FX bảo vệ chống âm tài khoản cho tất cả tài khoản. Điều này giúp các nhà giao dịch đảm bảo không lỗ quá số dư trong tài khoản của mình.

Bắt đầu đầu tư với Samtrade FX

Mở tài khoản thật Mở tài khoản thử