GIAO DỊCH DỄ DÀNG | |

Mô hình kinh doanh

Mở tài khoản thật

Một nhà môi giới STP/ECN

Samtrade FX hoạt động như một nhà môi giới STP / ECN, còn được gọi là đẩy lệnh trực tiếp. Thuật ngữ STP được gọi là 'Straight-Through-Processing', trong mô hình này, môi giới đóng vai trò là đại lý cho khách hàng của họ thông qua các giao dịch trực tiếp với các nhà cung cấp thanh khoản của họ hoặc được khớp với các nhà giao dịch khác sử dụng ECN, được gọi là "Electronic Communication Network".

Mô hình STP / ECN được nhiều nhà giao dịch ưa chuộng, vì các công ty hoạt động trong mô hình STP / ECN thường có thể đưa ra mức chênh lệch cạnh tranh hơn. Các công ty môi giới STP / ECN chuyển nhiều giao dịch cho các nhà cung cấp thanh khoản, những người có thể đưa ra mức chênh lệch rất chặt chẽ do khối lượng lớn mà họ đang giao dịch, có nghĩa là trong các điều kiện thị trường tiêu chuẩn, mức chênh lệch có xu hướng chặt chẽ hơn nhiều.

Tại Samtrade FX không bao giờ có xung đột lợi ích giữa chúng tôi và khách hàng. Là một nhà môi giới STP / ECN, các giao dịch của khách hàng được chuyển thẳng đến các nhà cung cấp thanh khoản của chúng tôi; chúng tôi chỉ kiếm được lợi nhuận cận biên từ tiền hoa hồng, bắt nguồn từ khối lượng giao dịch.

liquidity provider in forex at SamtradeFx

Bắt đầu đầu tư với Samtrade FX

Mở tài khoản thật Mở tài khoản thử