Mô hình kinh doanh

Mở tài khoản thật

Một nhà môi giới STP/ECN

Samtrade FX hoạt động như một nhà môi giới STP / ECN, còn được gọi là đẩy lệnh trực tiếp. Thuật ngữ STP được gọi là 'Straight-Through-Processing', trong mô hình này, môi giới đóng vai trò là đại lý cho khách hàng của họ thông qua các giao dịch trực tiếp với các nhà cung cấp thanh khoản của họ hoặc được khớp với các nhà giao dịch khác sử dụng ECN, được gọi là "Electronic Communication Network".

Mô hình STP / ECN được nhiều nhà giao dịch ưa chuộng, vì mô hình thực thi này cho phép một nhà môi giới kiếm được lợi nhuận bất kể nhà giao dịch có lãi hay không. Điều này là do thực tế là nhà môi giới không bao giờ đứng về phía bên kia của giao dịch của khách hàng và chỉ đơn giản chuyển rủi ro cho nhà cung cấp thanh khoản hoặc giao dịch bằng Electronic Communication Network (ECN). Một lý do khác được các nhà giao dịch ưa chuộng là các công ty hoạt động theo mô hình STP / ECN thường có thể đưa ra mức chênh lệch cạnh tranh cao hơn. Các nhà tạo lập thị trường có xu hướng cung cấp chênh lệch rộng hơn như một cách quản lý rủi ro, mặc dù điều này không đúng với tất cả các nhà tạo lập thị trường. Các nhà môi giới STP / ECN chuyển nhiều giao dịch cho các nhà cung cấp thanh khoản, những người có khả năng cung cấp chênh lệch rất chặt chẽ do khối lượng lớn mà họ đang giao dịch, có nghĩa là trong điều kiện thị trường tiêu chuẩn có xu hướng chặt chẽ hơn nhiều.

Tại Samtrade FX không bao giờ có xung đột lợi ích giữa chúng tôi và khách hàng của chúng tôi. Là một nhà môi giới STP / ECN, các giao dịch của bạn được chuyển thẳng đến các nhà cung cấp thanh khoản của chúng tôi; chúng tôi chỉ tạo ra lợi nhuận cận biên từ hoa hồng, bắt nguồn từ khối lượng giao dịch. Mô hình kinh doanh của chúng tôi có nghĩa là hoàn toàn không có lợi cho chúng tôi khi khách hàng của chúng tôi bị mất. Trên thực tế, chúng tôi muốn bạn kiếm tiền, để bạn tiếp tục giao dịch!

liquidity provider in forex at SamtradeFx

Bắt đầu đầu tư với Samtrade FX

Mở tài khoản thật Mở tài khoản thử